FARMAKOGNOZIJA II


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poznavanje najvažnijih ljekovitih biljnih sirovina koje se koriste za izolovanje sastojaka za potrebe farmaceutske industije i izradu biljnih ljekovitih proizvoda; Identifikacija i ispitivanje kvaliteta droga i preparata droga, njihovog farmakološkog djelovanja i primjene.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA ĆULAFIĆ3x1
11B+2S+6P
TIJANA MIĆOVIĆ3x1
10B+2S+4P
MIJAT BOŽOVIĆ3x1
21B+4S+10P