FARMAKOGNOZIJA II


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA ĆULAFIĆ3x1
9B+8S+1P
TIJANA MIĆOVIĆ3x2
10B+15S+2P
MIJAT BOŽOVIĆ3x1
19B+23S+3P