Milanka Maraš

Milanka Maraš

viši laborant | Medicinski fakultet

Od oktobra 1999. godine zapošljena na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Katedri za Medicinsku biohemiju.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 00 x 02 x 6
MEDFARMACIJAOsnovne6MEDICINSKA BIOHEMIJA0 x 00 x 03 x 4
MEDFARMACIJAOsnovne6OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI0 x 00 x 01 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne8FARMAKOTERAPIJA II0 x 00 x 01 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave