Farmacija-Farmakognozija II

VI predavanje: Heterozidne droge

09.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

V predavanje: Alkaloidne droge

04.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa IV laboratorijske vježbe

04.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa III laboratorijske vježbe

29.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

IV predavanje: Alkaloidne droge

26.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa I laboratorijske vježbe

21.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa II laboratorijske vježbe

21.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

III predavanje: Alkaloidne droge

19.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

II predavanje: Fitoterapija i fitopreparati

12.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

I predavanje: Silabus predmeta

05.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - ispitna pitanja

02.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Dvanaesto predavanje - Aromatične droge

28.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Jedanaesto predavanje - Aromatične droge

22.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Deseto predavanje - Aromatične droge

15.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije)

12.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Osmo predavanje - Saponozidne droge (prezentacija)

01.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Sedmo predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

23.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Šesto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

17.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Peto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

11.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Četvrto predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija)

02.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Treće predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija)

27.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Silabus predmeta

25.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Prvo predavanje - Fitoterapija i fitopreparati (prezentacija)

25.10.2017