Tijana Mićović


Tijana Mićović
Šifra: 335502
Prezime i ime: Tijana Mićović
Titula: dr pharm
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMAKOGNOZIJA I0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMAKOGNOZIJA II0 x 00 x 03 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne7FITOTERAPIJA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor