Tijana Mićović

dr pharm Tijana Mićović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Tijana Mićović je rođena 1990. godine u Nikšiću, gdje je završila Osnovnu školu „Braća Ribar“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“, kao dobitnica diplome „Luča I“. Na Državnom takmičenju učenika srednjih škola 2006. godine, osvojila je prvo mjesto iz oblasti Opšte i neorganske hemije, a 2008. godine prvo mjesto iz oblasti Organske hemije. U tom periodu (2007.) izdala je knjigu refleksivne poezije „Isprekidani glasovi”. Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, diplomirala je 2014. godine,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMAKOGNOZIJA I0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMAKOGNOZIJA II0 x 00 x 03 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne7FITOTERAPIJA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave