FARMACEUTSKA BIOHEMIJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x3
18B+7S+4P
SLAVICA VUJOVIĆ4x1
18B+7S+4P
2x3
18B+7S+4P