FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Da student nauči da: - Primijeni zakone, podzakonska i druge propise koji regulišu sve aspekte farmaceutske djelatnosti; - Poznaje razliku izmedju zakonskih i etičkih problema sa kojima se farmaceut susreće u svom profesionalnom radu; - Primijeni etiku i zakone na aktuelna pitanja i rješava probleme primjenom etičkih analiza; - Primijeni etičke principe u farmaceutskoj industriji i marketingu ljekova; - Prepozna i riješi probleme iz oblasti farmaceutske zdravstvene djelatnosti; - Poznaje i etički rasuđuje moralne vrijednosti i prava pacijenta; - Koristi normativnu etiku u pretkliničkim, kliničkim i biomedicinskim istraživanjima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA3x1
14B+20S