METODOLOGIJA U ISTRAŽIVANJU SOCIJALNE FARMACIJE


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Primjena znanja iz oblasti socijalne farmacije i metoda za istraživanje u socijalnoj farmaciji.Sposobnost kritičke evaluacije domaćih i međunarodnih baza podataka o zdravlju i procjene stavova,uvjerenja i ponašanja u vezi sa zdravljem i bolešću. Sposobnost kritičkog promišljanja u oblasti javnog zdravlja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA4x1
5S