ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM I


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Razumije i koristi osnovnu terminologiju i pojmove u anatomiji i histologiji. 2.Prepoznaje i opisuje anatomske i histološke karakteristike koštanog, zglobnog i mišićnog sistema čovjeka. 3.Prepoznaje, opisuje i diskutuje normalnu makroskopsku i mikroskopsku građu i funkciju kostiju, zglobova i mišića glave i vrata, kičme, gornjih i donjih ekstremiteta. 4. Objašnjava anatomsku povezanost koštanog, zglobnog i mišićnog sistema čovjeka. 5.Povezuje stečena znanja iz histologije organa i sistema organa sa stečenim znanjima iz anatomije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VJEROSLAVA SLAVIĆ4x1
44B+24P
3x2
44B+24P
LJILJANA VUČKOVIĆ1x1
44B+24P