ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Prepoznaje i opisuje anatomske i histološke karakteristike centralnog i perifernog nervnog sistema sa čulima. 2.Analizira i opisuje moždane puteve prenosa informacija motornog i senzitivnog karaktera. 3.Prepoznaje, analizira i opisuje anatomske i histološke karakteristike kardiovaskularnog, respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i genitalnog sistema. 4.Objašnjava anatomsku povezanost organskih sistema. 5.Povezuje anatomske strukture ljudskog tijela sa njihovom funkcijom. 6.Povezuje stečena znanja iz histologije organa i sistema organa sa stečenim znanjima iz anatomije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VJEROSLAVA SLAVIĆ3x1
44B+30P
1x2
44B+30P
LJILJANA VUČKOVIĆ1x1
44B+30P