ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Korištenjem metoda aktivnog podučavanja očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da :1. Prepoznaje i opisuje anatomske i histološke karakteristike centralnog i perifernog nervnog sistema sa čulima.2. Analizira i opisuje moždane puteve prenosa informacija motornog, senzitivnog i senzornog karaktera. 3. Prepoznaje, analizira i opisuje anatomske i histološke karakteristike kardiovaskularnog, respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i genitalnog sistema.4.Objašnjava anatomsku povezanost organskih sistema. 5. Povezuje anatomske strukture ljudskog tijela sa njihovom funkcijom. 6. Povezuje stečena znanja iz histologije organa i sistema organa sa stečenim znanjima iz anatomije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VJEROSLAVA SLAVIĆ3x1
46B+3P
1x2
46B+3P
EMILIJA NENEZIĆ1x1
46B+3P

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 12.05

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 05.05

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 28.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 21.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 14.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 07.04.