KONTEKSTI PRAKSE FIZIOTERAPIJE


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADOVANOVIĆ3x1
19B+5S