PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ1x1
16B+4S+1P
SANJA MEDENICA2x1
16B+4S+1P