Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ4x6
63B+9P
LJERKA OSTOJIĆ3x1
63B+9P