Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Opisuje zglobne strukture i mišiće glave, kičme, gornjih i donjih ekstremiteta, objašnjava njihove efekte na pokretljivost i stabilnost zglobova i razmatra efekte oštećenja ovih struktura na funkciju tjelesnih regija ili tijela u cjelini; 2.Analizira sile kojima su zglobne strukture izložene tokom normalnih aktivnosti i faktore koji utiču na te sile; 3.Analizira različite obrasce složenih funkcionalnih pokreta, statičku i dinamičku posturu, vrši kinematičku i kinetičku analizu hoda; u prezentaciji analize koristi kineziološku terminologiju 4.Razlikuje normalne funkcionalne pokrete, posturu i hod od patoloških, objašnjava biomehaniku najčešćih odstupanja 5.Primijenjuje znanje iz kineziologije, sposobnost analize pokreta i vještine kineziometrije u kliničkoj fizioterapeutskoj praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ4x3
25B+8S+3P
LJERKA OSTOJIĆ3x
25B+8S+3P