FIZIOTERAPIJA I


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO MILOŠEVIĆ4x6
63B+24P
VUKAŠIN MIHAJLOVIĆ3x1
63B+24P