FIZIOTERAPIJA U KARDIOLOGIJI


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pravilno interpretira osnovne pojmove anatomije, fiziologije i patofiziologije srca i vaskularnog sistema 2.Opiše i definiše različita oboljenja srca i vaskularnog sistema. 3.Razumije i opiše uticaj oboljenja srca i vaskularnog sistema na funkcionisanje i kvalitet života pacijenta 4.Planira i primijeni fizioterapijske postupke koji se koriste u liječenju i rehabilitaciji kod različitih oboljenja kardiovaskularnog sistema (angina pektoris, infarkt miokarda, tromboflebitisi i flebotromboze, tromboembolije). 5.Razumije značaj interprofesionalnog timskog rada u rehabilitaciji pacijenata sa oboljenjima kardiovaskularnog Sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREA VLAOVIĆ1x4
27B+35S
EMILIJA PEJOVIĆ-NIKOLIĆ2x1
27B+35S