BALNEOKLIMATOTERAPIJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN MUSTUR3x1
15B