Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Distribution generators - Ecological solution of modern power systems and development opportunity of society
Naziv : Distribuirani izvori električne energije - ekološko rješenje energetskih problema i razvojna šansa društva
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : DESES
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Mujović Saša
Opis : Ispitati mogućnosti i opravdanosti većeg angažmana distribuiranih izvora električne energije u okviru elektroenergetskih sistema Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Takođe, izvršiti procjenu ekoloških i ekonomskih benefita koji bi proistekli u tom slučaju.