Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Integrated Systems for Analog and Mixed Signal Processing - Active-RC Filter for ADSL Communication Systems
Naziv : Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 4000
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac : Lutovac Budimir
Opis : Analizirana je nova struktura aktivnog-RC filtra koja se koristi za izgradnju ADSL razdjelnika i koji se u većem dijelu može integrisati. Osnova ove strukture je petlja povratne veze koja uključuje kondenzator. Korištenjem Miller-ovog efekta, ovaj spoj je ekvivalentan frekvencijski zavisnom kondenza