Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Performance analysis of OFDM based relay sistem
Naziv : Analiza performansi OFDM zasnovanih relejnih sistema
Početak : 01.06.2011.
Kraj : 31.05.2013.
Skraceni naziv : APOZ-RS
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 4500
Ukupan budzet : 9000
Rukovodilac : Veljović Zoran
Opis : Glavni cilj ovog naučno istraživačkog projekta je analiza performansi OFDM relay sistema koji uključuju napredne tehnike mapiranja podnosilaca i primjene višestrukih antena na relejnoj stanici.