Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Alternative energy sources - possibilities of their use in Montenegro
Naziv : Alternativni izvori energije – mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 01.04.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 34248.78
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Škuletić Sreten
Opis : Prikupljanje, obrada i analiza literature i postojeće prakse. Mjerenja, procjene, analize, proračuni i studije raspoloživog potencijala alternativnih oblika energije na teritoriji Crne Gore.


Collection, processing and analysis of literature and existing practices. Measurements, assessments, analyzes, calculations and studies of the available potential of alternative forms of energy in the territory of Montenegro.