Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Application of intelligent search techniques to parametric estimation, communications and power engineering
Naziv : Inteligentne tehnike pretraživanja sa primjenama u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici
Početak : 01.03.2012.
Kraj : 01.03.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 69489.38
Ukupan budzet : 72220.38
Rukovodilac : Đurović Igor
Opis : Projekat za cilj ima primjenu intiligentnih tehnika pretraživanja, kao što su genetièki algoritmi, u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici.


Projects considers intelligent search techniques (genetic algorithms, particle swarm methods and ant colony optimization techniques) in signal parameter estimation, communications and engineering.