Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Projektovanje pipelineovanih signal adaptivnih arhitektura za obradu i estimaciju visoko nestacionarnih jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih signala
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 17017.1
Ukupan budzet : 27157.31
Rukovodilac : Ivanović Veselin
Opis : U toku istraživanja na Projektu razvijaju se pipelineovane signal adaptivne arhitekture namijenjene analizi i filtriranju visoko nestacionarnih 1D, odnosno 2D signala, sa značajno poboljšanim vremenskim performansama u odnosu na postojeća rješenja.