Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 34008.21
Ukupan budzet : 34008.21
Rukovodilac : Daković Miloš
Opis : Fokus projekta je bio na istraživanju novih tehnika obrade radarskih signala. Svi rezultati najavljeni u projektnoj prijavi su ostvareni.