Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Stanković Srđan
Opis :