Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Advanced techniques for automated analysis and processing of non-stationary signals in modern applications: communications, radars, biomedicine and multimedia
Naziv : Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 30.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : nformacione komunikacione tehnologije, Radari, Biomedicina, Multimedije
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Stanković Srđan
Opis : U fokusu naučno-istraživačkog projekta "Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: Komunikacije, Radari, Biomedicina i multimedije" bila su trenutno u svijetu aktuelna istraživanja u oblasti komunikacionih tehnologija, radarskih sistema kao i prenosa multimedijalnih podataka i njihove zaštite. Takođe, obrada biomedicinskih signala obuhvatala je značajan dio istraživanja tokom trajanja projekta. Ovaj projekat osim razvoja novih algoritama za analizu i obradu nestacionarnih signalam imao je za cilj i učvršćivanje saradnje sa vodećim univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama u svijetu koje se bave istaživanjima u prethodno pomenutim ili sličnim oblastima. Saradnja je ostvarena putem studijskih boravaka članova projektnog tima. Učvršćivanje saradnje sa vodećim svjetskim naučno-istraživačkim institucijama u velikoj mjeri je doprinjelo organizovanje workshop-a tokom prve istraživačke godine. Workshop je okupio najpoznatije svjetske stručnjake iz oblasti obrade signala. Tokom projekta je planirana i realizovana odbrana dvije magistarske teze na osnovu naučno-istraživačkih rezultate ostvarih u toku projekta. Odbranjena je i jedna doktorska disertacija.


The research project "Advanced techniques for automated analysis and processing of non-stationary signals in modern applications: Communications, Radars, Biomedicine and Multimedia" focused on current research in the field of communication technologies, radar systems and multimedia data transmission and protection. Also, the processing of biomedical signals covered a significant part of the research during the project. In addition to developing new algorithms for analysis and processing of non-stationary signals, this project also aimed to strengthen cooperation with leading universities and research institutions in the world that deal with research in the aforementioned or similar fields. The cooperation was achieved through the study stays of the project team members. Strengthening cooperation with the world's leading scientific research institutions has greatly contributed to the organization of workshops during the first research year. The workshop brought together the world's most famous experts in the field of signal processing. During the project, the defense of two master's theses was planned and realized on the basis of scientific research results achieved during the project. One doctoral dissertation was also defended.