Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Advanced solutions to improve the performance of cooperative wireless e-service infrastructures
Naziv : Napredna rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih bežičnih e-servisnih infrastruktura
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 31.03.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 29370.15
Ukupan budzet : 33275.3
Rukovodilac : Pejanović Đurišić Milica
Opis : Kreirani su simulacioni modeli i sprovedene su matematičke analize kroz koje su ispitane performanse različitih rješenja za kooperativne bežične komunikacione sisteme, na osnovu čega su definisana optimalna rješenja za poboljšanje njihovih performansi.