Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 30.11.2015.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Stojanović Radovan
Opis :