Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Development and implementation of embedded systems for medical applications
Naziv : Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 30.11.2015.
Skraceni naziv : MESI
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 44328.71
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Stojanović Radovan
Opis : Cilj projekta je bio razvoj biomedicinskih prenosnih uredjaja nove generacije u svrhu monitoringa vitalnih paramatara


The aim of the project was to develop a new generation of biomedical portable devices capable to monitor vital parameters