Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Razvoj invalidskog vozila kao govorno upravljivog cyber-physical sistema
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Stojanović Radovan
Opis :