Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Modelovanje analognog sistema obrade signala frakcionog reda
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Lutovac Budimir
Opis :