Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Device for FAult and STate detection of Rotary machineries based on acoustic signals
Naziv : Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.01.2021.
Skraceni naziv : FASTER
Web site : http://www.faster.ucg.ac.me/
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Krstajić Božo
Opis : Inovativni istraživački EUREKA projekat koji realizuju ETF Podgorica, ETF Beograda i dvije kompanije "Mika" i Čikom" u saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore (TE Pljevlja), Rudnikom Uglja Pljevlja, Rudnikom Šuplja stijena i TE Kostolac. Projekat ima za cilj dizajniranje računarski baziranog uređaja koji, na osnovu analize snimljenog zvuka, može da procijeni stanje rotirajućih djelova mašina.