Projekti


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : Cross border management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational wholesale market
Naziv : (Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : CROSSBOW
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 17287742.88
Rukovodilac : Mujović Saša
Opis : Projekat se bavi integracijom obnovljivih izvora energije i sistema za skladištenje električne energije u elektroenergetski sistem, kao i načinom upravljanja takvog, savremenog elektroenergetskog sistema u uslovima postojanja tržišta električne energije.