Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : -
Naziv : Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions
Početak : 01.04.2019.
Kraj : 01.04.2021.
Skraceni naziv : IMEI
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Joksimović Gojko
Opis : Naučno istraživački projekat finansiran od strane Ministarstva nauke CG. Partner na projektu je Univerzitet u Trstu, Italija. Cilj projekta je identifikacija optimalne kombinacije broja žljebova na statoru i rotoru četvoropolnog mrežno napajanog asinhronog motora sa aspekta minimizacije pulsacija elektromagnetskog momenta u ustaljenom stanju.