Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Uticaj statina na lipidne frakcije kod koronarnih bolesnika
Početak : 01.09.2005.
Kraj : 01.09.2007.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Bošković Aneta
Opis :