Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : ERAWEBII
Početak : 01.06.2014.
Kraj : 01.06.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ašanin Bogdan
Opis :