Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI
Početak : 01.09.2012.
Kraj : 01.09.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ratković Marina
Opis :