Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Samardžić Mira
Opis :