Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont)
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Drug-Short-Mont
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Duborija - Kovačević Nataša
Opis :