Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 'Drug shortages in Montenegro as part of a complex global problem - dynamics, causes and possible solutions''
Naziv : 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont)
Početak : 01.09.2018.
Kraj : 01.09.2019.
Skraceni naziv : Drug-Short-Mont
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 15000
Rukovodilac : Duborija - Kovačević Nataša
Opis : Ovim projektom su po prvi put ispitivane nestašice ljekova u Crnoj Gori, oslanjajući se na širi evropski okvir četvorogodišnje COST Akcije CA 15105 pod nazivom ''European Medicines Shortages Research network – addressing supply problems to patients'' (2016-2020) u kojem Crna Gora učestvuje od samog početka. Primijenjen je kvalitativni metodološki pristup, kao i prospektivno praćenje nestašica ljekova tokom jednogodišnjg perioda. Rezultati projekta su prikazali percepciju dinamike nestašica ljekova od strane različitih činilaca u lancu snabdijevanja (proizvođači, regulatori, distributeri i farmaceuti), njihovo viđenje uzroka nestašica ljekova, poznavanje pravne i organizacione regulative u ovoj oblasti, procjenu komunikacije u lancu snabdijevanja, kao i prijedloge mjera za optimizaciju postojećeg stanja.


This project examined drug shortages in Montenegro for the first time, relying on the broader European framework of the four-year COST Action CA 15105 entitled "European Medicines Shortages Research Network - Addressing Supply Problems to Patients" (2016-2020) in which Montenegro participates from the very beginning. A qualitative methodological approach was applied, as well as a prospective monitoring of drug shortages over a one-year period. The results of the project showed the perception of the dynamics of drug shortages by various factors in the supply chain (manufacturers, regulators, distributors and pharmacists), their view of the causes of drug shortages, knowledge of legal and organizational regulations in this area, assessment of supply chain communication and proposals to optimize the existing situation.