Projekti


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] :
Naziv : Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori
Početak : 01.04.2019.
Kraj : 01.04.2020.
Skraceni naziv : DEMONSTRATE
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Radunović Miodrag
Opis :