Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti
Početak : 01.09.2019.
Kraj : 01.09.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Vuksanović-Božarić Aleksandra
Opis :