Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Bošković Aneta
Opis :