Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Multidisciplinary diagnostics - molecular medicine
Naziv : Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina
Početak : 01.11.2019.
Kraj : 30.04.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 6
Rukovodilac : Bošković Aneta
Opis : Ministarstvo nauke kroz program Gostujući predavači angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. U želji da doprinesemo podizanju nivoa znanja i vještina studenata, mladih ljekara na specijalizaciji i nastavnog kadra u aktuelnim i perspektivnim naučnim oblastima, sa ciljem unapređenja ljudskih resursa; projekat smo organizovali kroz boravak tri istaknuta naučnika, profesora univerziteta iz Norveške (prof.dr Srdjan Djurović), Italije (prof.dr Stela Vujošević) i Srbije (prof.dr Zorica Bulat).


The Ministry of Science, through the Visiting Lecturers program, engages prominent scientists, university professors from around the world to implement intensive courses for students and / or scientific and academic staff at universities in our country, in areas we have identified as a priority by the Smart Specialization Strategy of Montenegro. Desiring to contribute to raising the level of knowledge and skills of students, young doctors in specialization and teaching staff in current and promising scientific fields, with the aim of improving human resources; we organized the project with three prominent scientists, university professors from Norway (Professor Srdjan Djurović), Italy (Professor Stela Vujošević) and Serbia (Professor Zorica Bulat).