Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Biological characteristics of breast malignancies and their connection with cancer stem cells
Naziv : BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA
Početak : 01.09.2012.
Kraj : 01.09.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 24796.36
Rukovodilac : Todorović Vladimir
Opis :