Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-2353-62
Naziv : DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI
Početak : 01.09.2012.
Kraj : 01.09.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Golubović Mileta
Opis :