Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-2353-62
Naziv : KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA
Početak : 01.09.2012.
Kraj : 01.09.2015.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Martinović Milica
Opis :