Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : The investigation of the poverty and obesity among schoolchilren in Montenegro-clinical, pathophysiological, biochemical and preventiv aspects"
Naziv : ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI
Početak : 01.09.2013.
Kraj : 01.09.2015.
Skraceni naziv : COPMON
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 30
Rukovodilac : Martinović Milica
Opis : Reprezentativni nacionalni uzorak, istraživanje siromaštva i gojaznosti kod školske djece u Crnoj Gori, povezanim i uzročnim faktorima. Terensko istraživanje obavljeno u 31 osnovnoj školi širom Crne Gore, pilot studija u toku prve godine u Podgorici. Izuzetno kompetentan medjunarodni istraživački tim. Rezultati predstavljeni u meritornim medjunarodnim časopisima, direktno iz rezultata rada na projektu objavljeno sedam radova u časopisima sa SCI/Expanded liste, i još toliko na domaćim i regionalnim kongresima i konferencijama. Privodi se kraju izrada doktorske disertacije dr Marine Jakšić sa dopunjenim rezultatima rada na projektu


Representative national sample, the investigation of poverty and obesity among schoolchildren in Montenegro, about causal and conected factors.The investigation was done in 31 primary schools in different parts of Montenegro, final sample included 4097 children. The pilot study was done during the first year in Podgorica. Very sucessful international team. The results are published in the journals from SCI Expanded list, seven articles directly with tre results of this project. Seven presentation of the results in different conferences in Montenegro or the countries from the region. PhD work of Marina Jakšić, PhD student who has been angagad in thi project will be finished soon.