Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China
Naziv [ENG] : Centre of Excellence for Biomedical Researches
Naziv : Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja
Početak : 01.05.2020.
Kraj : 01.05.2023.
Skraceni naziv : CEBIMER
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast :
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pantović Snežana
Opis : Aktivnosti CEBIMER-a će biti usmjerene ka uspostavljanju novih istraživačkih laboratorija, uvođenju novih terapijskih protokola, zapošljavanju mladih istraživača i realizaciji brojnih istraživačkih projekata u svim partnerskim institucijama.