Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-2212-97
Naziv : UNICEF
Početak : 05.08.2020.
Kraj : 05.08.2020.
Skraceni naziv : Naziv projekta 3 UNICEF
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Čekić Sehad
Opis :