Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : "Istraživanje muzičkog nasljeđa Crne Gore"
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis :