Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Research of the musical heritage of Montenegro "
Naziv : "Istraživanje muzičkog nasljeđa Crne Gore"
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis : Naučni projekat Istraživanje muzičkog nasljeđa obezbjeđuje novo sagledavanje naše muzičke baštine i njeno oživaljavanje kroz apikativne aspekte do sada neprimjenjivane u Crnoj Gori.  Ima za cilj intenziviranje  aktivnosti radi podsticanja naučnih i umjetničkih istraživanja na polju Muzičkog nasljeđa Crne Gore, koji će u saradnji etnomuzikologa, teoretičara muzike i stvaralaca u polju muzičke umjetnosti dati doprinos radi njene dalje prezervacije i afirmacije u novim tumačenjima.Kroz projekat, planiraju se aktivnosti u sakupljanju i istraživanju građe s područja narodnog i sakralnog umjetničkog stvaralaštva, ta građa će se naučno obraditi i objedinjavati.


The scientific project Musical Heritage of Montenegro enables a new overview of our musical legacy and its revival through applicative aspects, which have not been applied so far in Montenegro.  The project goal is the intensification of activities with the aim of encouraging scientific and artistic researches in the field of the Musical heritage of Montenegro that will, through cooperation of ethnomusicologists, music theorists and creators in the field of musical art, give contribution for the purpose of its further preservation and affirmation in new interpretations.