Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Music festival ESPRESSIVO
Naziv : Muzički festival ESPRESSIVO
Početak : 19.04.2017.
Kraj : 01.09.2017.
Skraceni naziv : ESPRESSIVO
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Umjetnost
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis : Espressivo je festival umjetničke muzike, koji se, svake godine organizuje u prijestonici kao doprinos razvoju kulture i muzičkog života na Cetinju. Razvija se kao festival koji je fokusiran na vrhunske interpretacije umjetničke muzike, ali i na stvaranje


Espressivo is a festival of artistic music, which is organized every year in the capital as a contribution to the development of culture and musical life in Cetinje. It is developing as a festival that is focused on top interpretations of art music, but a