Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : X Music festival ESPRESSIVO
Naziv : X Muzički festival ESPRESSIVO
Početak : 19.04.2017.
Kraj : 01.09.2017.
Skraceni naziv : ESPRESSIVO
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis :