Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Recording and publishing piano music by Aleksandar Perunović
Naziv : Snimanjen i štampanje klavirske muzike Aleksandra Perunovića
Početak : 19.04.2017.
Kraj : 29.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : umjetnički
Tematska oblast : Umjetnost
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis : Ovaj projekat podrazumijeva izdavanje CD-a na kom bi se nalazila sva (značajnija) klavirska djela Aleksandra Perunovića, kao i štampanje istih. Izvođač (CD) je pijanista Bojan Martinović, a izdavač (CD i notno izdanje) – Muzička akademija Univerziteta Crne Gore Takođe, CD sadrži i dvojezičnu programsku knjižicu čiji su autori teksta Vladimir Đurišić i Aleksandar Perunović, dok je predgovor za notno izdanje napisala Ivana Miladinović-Prica. S obzirom na gotovo nepostojeću crnogorsku izdavačku djelatnost kad je u pitanju domaće stvaralaštvo u oblasti umjetničke muzike, a imajući u vidu činjenicu da je trajno fiksiranje tog stvaralaštva na nosaču zvuka (CD) i u štampanoj formi (notno izdanje) jedan od najboljih načina da se domaća i strana kulturna javnost upozna sa istim, ovaj projekat omogućava početak/nastavak jedne takve dragocjene djelatnosti.


This project involves the release of a CD that would contain all (significant) piano works by Aleksandar Perunović, as well as the printing of the same. The performer (CD) is pianist Bojan Martinović, and the publisher (CD and music edition) is the Music Academy University of Montenegro. Also, the CD contains a bilingual program booklet whose authors are Vladimir Đurišić and Aleksandar Perunović, while the preface for the music edition was written by Ivana Miladinović-Prica. Given the almost non-existent Montenegrin publishing activity when it comes to domestic creativity in the field of art music, and bearing in mind the fact that permanently fixing this creativity on a sound carrier (CD) and in printed form (music edition) is one of the best ways to domestic and the foreign cultural public is aware of it, this project enables the beginning / continuation of such a valuable activity.