Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : CD i notno izdanje klavirske muzike Aleksandra Perunovića
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis :