Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : 40 godina umjetničkog rada Radovana Papović
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis :