Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : 40 years of artistic work of Professor Radovan Papović
Naziv : 40 godina umjetničkog rada profesora Radovana Papovića
Početak : 19.04.2017.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : umjetnički
Tematska oblast : Umjetnost
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Bojan
Opis : Predloženi projekat jeste prilika da se okupi većina mlađih i starijih umjetnika oko umjetničkog programa koji uključuje 4 koncerta po Crnoj Gori a kojim diriguje profesor Papović. Ovaj projekat nije samo doprinos crnogorskoj izvođačkoj praksi već i prilika za sve mlade ljude koji će učestvovati u njemu. Fokusiran je na sve vrste muzičke tradicije koju izvode kvalitetni umjetnici, profesori i studenti, bilo da se radi o interpretaciji „stare“ ili traganju za muzikom sadašnjosti, novom muzikom. Naglasak se nalazi i na vrhumskim interpretacijama, kao i na traganju za novim oblicima „muzičkog mišljenja“, koji god kreativni oblik ili žanr ono imalo, od sviranja do komponovanja. Okosnicu projekta pored dirigenta čine istaknuti crnogorski umjetnici, kamerni orkestar Muzičke akademije pojačan gostima iz Dubrovnika, Sarajeva i Skadra.


The proposed project is an opportunity to gather most young and old artists around an art program that includes 4 concerts in Montenegro and conducted by Professor Papović. This project is not only a contribution to Montenegrin performing practice, but also an opportunity for all young people who will participate in it. It is focused on all kinds of musical tradition performed by quality artists, professors and students, whether it is the interpretation of the "old" or the search for the music of the present, new music. The emphasis is also on top-notch interpretations, as well as on the search for new forms of "musical thinking", whatever creative form or genre it may have, from playing to composing. The framework of the project, in addition to the conductor, consists of prominent Montenegrin artists, the chamber orchestra of the Music Academy, reinforced by guests from Dubrovnik, Sarajevo and Shkodra.