Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-376-76
Naziv : Projekat Jelene Martinović
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Projekat Jelene Martinović
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2023.49
Rukovodilac : Begić Miran
Opis :